Archive for August 2016

Fakta om högtalare i allmänt

Varje gång en förstärkare köps brukar en högtalare fås på köpet. Det finns olika typer av förstärkare, där en uppdelning av kabinetter kan vara vanliga, medan andra är uppbyggda som i ett chassi. Den viktigaste funktionen som en förstärkare har är inte bara att förbättra ljudets kvalitet, för det ser högtalarna till att göra, och…

Read More